Provsändningar etapp 1

Digital Radio Sweden påbörjade i februari 2014 de första provsändningarna med DRM. Det är första gången
DRM+ testas i Sverige. Detta representerar inledningen på den första etappen i vår sändningsserie och syftar
primärt till att möjliggöra tekniska analyser av utrustning samt jämföra vågutbredning och räckvidder relaterat
olika sändningsmodes och konkurrerande jammers. Utvärderingen av resultaten förväntas ge ett bra underlag
för att kunna optimera provsändningarna för etapp två.
Sändarutrustning
DRM+ och DRM30 Modulator
Spark Pro (licensierad) för Linux
Exiter          
ETTUS USRP B100, skiftar basbandet till RF-bandet, (bättre än -55 dBc shoulder distance).
DRM-sändare          
STO-2000 (byggd av Lars Liljeryd), DRM OFDM 200 watt (vid -38 dBc shoulder), DRM OFDM 250 watt
(vid -34 dBc shoulder), harmonics <-70 dBc, klass A/B. Behöver ej använda pre-correction eller kavitetsfilter!
Radio front-end (enkel)         
Terratec NOXON USB-stick.
Radiomottagare, DRM+ demodulator      
Wavesink software defined radio
Mottagarutrustning
Sändarantenn   
Elenos 3-elements Yagi, centerfrekvens 97 MHz, SWR <1.2. Se VNA-plot nedan.
Radio front-end (avancerad) FUNcube DonglePro+.
Radiomottagare, DRM30 demodulator      
DReaM software defined radio
Testfordon   
Jeep Wrangler Sahara med jordplansvertikal på taket för mobila tester.
Bilantenn
Närbild på jordplansvertikal (SWR <1.2 vid 97.0 MHz)
Referensmätplats 01
C:a 6 km från sändaren, lämplig för fältstyrkemätningar, SNR-utvärdering osv. SNR vid denna referenspunkt är c:a 24 dB för DRM+ 4-QAM (undre gräns för denna mode är c:a 6 dB).
Handhållen mottagare
för DRM+

Google Nexus 7 kopplad till bilstereon samt USB radio-stick.
Digital Radio Sweden
I etapp ett använder vi experimentell, småskalig och kostnadseffektiv utrustning då de unika modes vi vill
testa inte är möjliga eller enkelt tillgängliga med konventionell och professionell utrustning. Vidare är befintlig
topografisk antennplacering långt ifrån optimal, men dock tillräcklig för en teknisk utvärdering. Sannolikt
kommer professionell utrustning att användas för fas två tillsammans med en topografiskt optimal
antennplacering.
Sändarantenn horisontell och vertikal plot   
Elenos 3-element Yagi, monterad på 6 meter mast, teoretiska plottar
Ett speciellt tack till följande personer: 

Michael Feilen (München)
Lothar Stoltz (München)
Torbjörn Hammarström, Rohde & Schwarz Sverige AB (Stockholm)

                                                                                                                            LL20140307


Utrustning - etapp 1