Introduktion av digitalradio

Vid introduktion av digitalradio kan man inom Europa välja mellan två eller tre olika eller komplementära system.
DAB+ är genom sin storskaliga arkitektur lämpad för större aktörer som vill sända rikstäckande, t ex Sveriges
Radio (SR) och de rikssändande kommersiella radiobolagen på VHF band III. Detsamma gäller för DVB-T2-
Lite som är en nyligen framtagen modern standard för distribution av digitalradio och mobil TV. För mindre
aktörer såsom lokal kommersiell radio och närradiostationer som vill bibehålla sitt oberoende, kan istället en
traditionellt småskalig arkitektur byggas med DRM+ på VHF band II (FM-bandet).

I en övergångsperiod kan SR och de kommersiella radiobolagen fortsätta att sända analogt på FM-bandet och
samtidigt sända digitalt på VHF band III. Mindre aktörer såsom lokal kommersiell radio och närradiostationer
kan sända analogt på FM-bandet och på sikt långsamt gå över till att samtidigt sända digitalt på FM-bandet. En
”mjuk” övergång från analog till digital radio kan ske genom simulcast (åtminstone teoretiskt). Detta innebär att
en aktör till en början sänder samma program både analogt och digitalt samtidigt, för att när tiden är mogen
och tillräckligt många lyssnare har inskaffat digitala radioapparater, stänga ner de analoga sändarna och helt gå
över till digital sändning. [Se flik Simulcast].

För de mindre aktörerna som kanske vill stanna kvar på FM-bandet är situationen dock mer komplicerad. Här
krävs att det finns tillräckligt med frekvensutrymme mellan de befintliga analoga sändarna för att det ska vara
möjligt att klämma in digitala sändningar mellan dessa för simulcast. Tillgängligt frekvensutrymme i
storstäderna förefaller dock vara mycket begränsat eller obefintligt enligt PTS’ utsago och blir extra
problematiskt då DRM+ pga viss redundans tar upp 96 kHz RF-bandbredd. [se flik Sändningsmodes och Test
B].

Digital Radio Sweden kan inte se att DAB kan erbjuda några fördelar över DRM eller DVB-T2. DRM kan erbjuda
likvärdig funktionalitet som DAB fast med större flexibilitet och större effektivitet (drygt en faktor två). DRM, till
skillnad från DAB och DVB-T2-Lite, täcker in alla förekommande rundradiofrekvenser, samtidigt som DRM helt
unikt passar för såväl interkontinentala och rikstäckande som lokala aktörers behov.

I digitalradioutförande har DVB-T2-Lite tack vare sin betydligt större effektivitet (drygt en faktor två) och
mediamässiga flexibilitet, potential att bli en allvarlig konkurrent till DAB+, särskilt som infrastrukturen för DVB-
T2 redan är fullt utbyggd i Sverige för HD-TV och standarden lämpar sig för storskalig digitalradiodrift
tillsammans med digital TV.

Den huvudsakliga målsättningen med Digital Radio Swedens provsändningar är att först utvärdera DRM+ på
VHF band II (FM-bandet) och senare på VHF band III.


                                                                                                                           LL20140307
Digital Radio Sweden