Sändningsmodes
Digital Radio Sweden
Digital Radio Sweden kommer att testa olika sändningsmodes enligt följande:

1. Test A: DRM+, 96 kHz bandbredd, standard, på VHF band II.
2. Test B: DRM+, 96 kHz bandbredd i simulcast med FM, på VHF band II (kräver exempelvis nytt  
frekvenstillstånd av PTS).
3. Test C: DRM30, 20 kHz bandbredd, på VHF band II.
4. Test C: DRM30, 20 kHz bandbredd, på VHF band II, i simulcast med FM, (inom spektrummasken,
kräver inget extra frekvenstillstånd av PTS).
5. Test D: DRM+, 96 kHz bandbredd, standard, på VHF band III.

Se nedanstående figur 1:
Schema A

Konventionell provsändning i mode-E
Test A/D: Konventionell provsändning i mode-E
Vid konventionell DRM+ provsändning i VHF band II och VHF band III kommer vi att testa nedanstående
två modes. Det ena är 4-QAM mode-E, ett robust mode med lång räckvidd, vilket i detta fall ger en lägre
bithastighet på c:a 60 kb/s innebärande FM-radio ljudkvalitet för normalt programmaterial.

Det andra är 16-QAM mode-E, vilket har kortare räckvidd men ger en bithastighet på c:a 120 kb/s
innebärande högsta CD ljudkvalitet för normalt programmaterial.

                                                                                                                            LL20140307DRM (Digital Radio Mondiale)

DRM (Digital Radio Mondiale) är en universell och öppen standard för digital rundradio och den enda standard
som täcker in samtliga rundradiofrekvenser. Detta innebär en fullständig täckning från lägsta till högsta
frekvenser innefattande långvåg, mellanvåg, kortvåg VHF band I, VHF band II (FM bandet) och VHF band III
(DAB bandet). Detta gör DRM helt unikt och framtidssäkert.

DRM erbjuder högsta möjliga ljudkvalitet relaterat sändningsförhållande och 5.1 Surround Sound samt
Journaline text information, Video Slideshow, EPG (elektronisk program guide), dataservice samt Emergency
Warning/Alert service.
DRM innfattar även de senaste landvinnigarna inom högeffektiv radiomodem-teknologi, vilket gör DRM till ett av
de de mest effektiva digitalradiosystemen någonsin och tar därmed tillvara den knappa RF bandbredden på
bästa sätt.


Sändningsmodes