DRM+
Digital Radio Sweden
Första testfasen innefattar enbart helt sporadiska provsändningar med DRM+ på 97 MHz och har
förhållandevis låg täckningsgrad. Detta innebär att vissa dagar eller vissa perioder sänder vi inte alls.
Mottagning fungerar bra men förhållandevis lokalt i sändningsområdet p.g.a. en icke optimal antennplacering
i en dalgång (Stocksundet). Sändningen är även begränsad till en smal sektor över vattnet riktad mot
Lidingö/Nacka Strand. Dock kan man med en god antenn och god antennplacering i många fall ta emot
DRM+ signalen från Täby till övre Östermalm samt norra Lidingö och till östra delen av Nacka Strand. Även
i innerstaden fungerar det i vissa fall tillfredsställande med en bra antenn.

I testfas 2 kommer vi att ha en fullgod antennplats med god täckning på 97 MHz och sända på bestämda
tider. Vi rekommenderar därför våra intresserade lyssnare att vänta till dess.

Vi använder i dag en USB-radiostick från Kjell & Company som fungerar utmärkt; ”DVB-T Stick Terres 2.0”
med artikelnummer 93480, pris SEK 249 (den använder mottagarchipet E4000 samt demodulatorchipet
RTL2832U). Denna radiostick uppvisar hög förstärkning och är tyvärr lite för bredbandig (c:a 800 kHz) och i
det fall man använder en god FM-antenn med optimal storlek, kan därför mottagarchipet överstyras. I så
fall behöver man använda en dämpsats på upp till 20 dB mellan antenn och radiostick (eller löda in ett litet
dämpmotstånd mellan antennkontakten och jord). Ett alternativ är att inhandla en variabel 0-20 dB
dämpsats från Kjell & Company (artikelnummer 30426, pris SEK 129). I annat fall, med den medföljande
antennen, kan radiosticken sannolikt fungera som den är. En hyfsad bordsantenn är Kjell & Company
artikelnummer 30115, pris SEK 99 (för bästa resultat med denna antenn bör varje spröt ställas till 750 mm
längd och spröten bör ställas in-line pekandes utåt, dvs ej V-ställda utan -- ställda).

Oftast behöver man en s.k. USB OTG adapterkabel, från USB-A-hona till USB-Micro-B, för att koppla USB-
radiosticken till Android-plattan eller telefonen. Finns hos Dustin och Kjell & Company (artikelnummer 92505)
samt i välsorterade datorbutiker (och följer ibland med produkter som t.ex. ”ASUS Memo Pad 10”).

Vi har testat ”Samsung Galaxy S-III”, ”ASUS Google Nexus-7” samt ”ASUS Memo Pad 10” med gott
resultat med USB-radio-sticken och programvaran Wavesink (se nedan).

Mottagarprogramvaran ”Wavesink Plus” laddas ner hos Google Play Store och kostar SEK 90. Testa först
med gratisversionen ”Wavesink Trial” att mottagaren fungerar för din Android. Notera att även ”RTL2832U
driver” av Martin Marinov (gratis) måste laddas ned och installeras från Google ”Play Store”. Wavesink Plus
stöder FM, DAB och DRM+ mottagning. Ovanstående stick kan även användas till PC-TV för DVB-T.
Det är ej säkert att vi i fas 2 kommer att sända med DRM teknik som är kompatibel med ovanstående.
Hur ta emot DRM-sändningar?

Digital Radio Sweden har påbörjat testsändningar med DRM-teknik. Dessa sändningar utgör basen för tekniska
analyser och är således i detta skede, dvs etapp 1, i första hand inte ämnade för allmänheten att lyssna till. Då
det trots allt inkommit en hel del förfrågningar, ger vi härmed likväl lite information om nuvarande tekniska
förutsättningar för mottagning.

DRM-mottagning
(Det finns professionella mätmottagare tillgängliga för DRM+, dock till en anmärkningsvärt hög kostnad).
Mottagarprogramvara (för Android) samt en (sämre) NOXON USB-stick
DRM30
Första testfasen innefattar enbart mycket sporadiska provsändningar med DRM30 och har låg
täckningsgrad. Mottagning fungerar enbart lokalt i sändningsområdet pga en icke optimal antennplacering i
en dalgång (Stocksundet), och är även begränsad till en smal sektor över vattnet riktad mot Lidingö/Nacka
Strand.

Det finns dock ett antal internationella DRM30 sändningar att lyssna på tillsvidare: Se DRM broadcast
schedule http://www.wwdxc.de/drm.htm eller http://www.drm.org/?page_id=151

Alldeles utmärkt DRM30 mottagning i nästan professionell klass kan erhållas till lågpris med följande
utrustning:
DReaM programvara + FUNcube Dongle Pro+ USB-stick (FCD) och styrprogramvaran FCHID2 till FCD.
Vi kan rekommendera ovan nämnda kombination för provlyssning/Dx-ing för DRM30 men kräver sökning på
Internet efter filen faad_drm.dll, då HE-AAC avkodaren av licensskäl inte får distribueras fritt. Till detta krävs
även en god antenn (t ex en long-wire). Se http://sourceforge.net/projects/drm/ och
http://www.funcubedongle.com/. Till FUNcube Dongle Pro+ (FCD) finns många intressanta programvaror
för SDR (Software Defined Radios) bl. a. SDRsharp. Det kan dock skilja mellen olika versioner av FCD. Det
ska även gå att använda SDR# med billiga Kjell & Co sticken, men detta har inte testats av oss. Läs gärna
följande utmärkta artikel av Nils Schiffhauer - DK8OK:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/50169507/Funcube.pdf.

                                                                                                                            LL20140417